Ehituskindlustus

Ehituskindlustus on vajalik ehitusettevõtetele olenemata kas on tegemist peatöövõtjaga, alltöövõtjaga või hoopiski ehitustööde tellijaga. Arvestades ehitusturu situatsiooni on vajalik kindlustada ennast mitmete võimalike probleemide eest. Probleemide lahendamiskulud on reeglina mitmeid kordi suuremad kindlustusmaksetest ning mõistlik oleks juba ehitust alustades kindlustuskulud arvestada hinnanguliselt kogumaksumuse juurde. Lisaks on tellijate teadlikkus tõusnud ning soovitakse hoonet ehitavalt ettevõttelt ehituskindlustuse olemasolu.

Kõige tavapärasemalt katab ehituskindlustus ehitusega seonduvad järgmised riskid:

  • loodusjõud
  • tuli, vesi
  • tööliste ettevaatamatus ja oskamatus
  • vargus ja vandalism
  • ehitusel kasutatavad ehitusmasinad
  • ehitusplatsi sisseseade ja varustus
  • kolmandate isikute nõuded
  • ehitusplatsi kõrval asuvad ehitised
  • olemasolevale hoonele tekitatavad kahjud

Kindlustamiseks on vajalik ehitusprojekti ning ehitusloa olemasolu. Vajalikuks on, et kindlustusvõtja oleks registreeritud ehitusettevõtja. Kindlustusperioodiks on tavaliselt aeg, mis kulub hoone ehitamiseks.

Erinevate kindlustusseltside pakkumised ja tingimused võivad erineda üksteisest. Kasuta meie maakleri abi leidmaks enda soovile vastav kindlustuspakkumine.