Veosekindlustus

Transpordiga tegelevatel ettevõttel on tähtsaimaks nende poolt veetava kauba õigeaegne ning ootustele igati vastav saabumine sihtkohta. Kõiki ettevaatusabinõusid kasutades jääb siiski eksisteerima risk, et kõik ei lähe alati nii nagu me seda soovime. Selleks, et kahjud ettevõttele oleksid minimaalsed on võimalus kindlustada kõiki juhtumeid veose transpordiga seonduvalt.

Veosekindlustus katab kaubaga seonduvad füüsilised kahjud, näiteks kauba hävinemise ajal mil seda transporditakse, olenemata sellest kas see toimub maal, vees või õhus.
Kindlustuskaitse lepingu võivad sõlmida nii vedajad, kauba omanikud kui ka ostjad või müüjad.

Veosekindlustusega on võimalik valida kahe kindlustuslahendi vahel:

  • CMR kindlustus ehk vedaja vastutuskindlustus
  • TIR kindlustus ehk tolliriskide kindlustus

CMR- kindlustuse puhul on kindlustatud autovedaja vastutus, mis on seotud autovedaja tegevuse või tegevusetusega kliendiga sõlmitud veolepingu täitmisel.

TIR – ehk tolliriskide kindlustus, mille olemasolul on lihtsustatud kaubaga erinevate maade transiidina läbimine. Seoses EU-siseste tollipiiride kadumisega on see kindlustus aktuaalne näiteks Venemaale suunduvatel vedudel.

Kindlustatavad riskid hõlmavad:

  • kauba kadumist, kahjustumist, väärtuse vähenemist või kohaletoimetamata jätmist;
  • finantsnõudeid (põhiliselt hilinemine kohaletoimetamisel);
  • kulutusi kahju selgitamiseks, ärahoidmiseks, vältimiseks või vähendamiseks, samuti kulutusi õigusabile;
  • vastutust kolmandate isikute varale tekitatud kahjude eest, kus kahju põhjuseks on veetav kaup.

Täpsemat infot transpordi kindlustusest leiad A-Tolliagentuuri lehelt:Lisainformatsioon.

Erinevate kindlustusseltside pakkumised ja tingimused võivad erineda üksteisest. Kasuta meie maakleri abi leidmaks enda soovile vastav kindlustuspakkumine.