Liikluskindlustus

Liikluskindlustus – kohustuslik tsiviilvastutuskindlustus, millega kindlustatakse sõidukijuhi vastutus kolmandate isikute ees. Kui sõiduk põhjustab kolmandale isikule kahju (nt sõidab katki liiklusmärgi, posti või aia, sõidab otsa teisele autole, tekitab vigastusi jalakäijale või teelt väljasõidu tagajärjel saavad kannatada autos olnud kaasreisijad jne), siis kannatanule maksab hüvitist kindlustusselts kahju põhjustaja liikluskindlustuse alusel. Jalakäija või jalgratturi liikluskahju hüvitatakse sõltumata sellest, kes põhjustas liiklusõnnetuse.

Liikluskindlustus tuleb sõlmida kõigil Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses (ARK) registreeritud mootorsõidukitel ja nende haagistel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping sõltumata sellest, kas sõidukit teeliikluses (metsateel, parklas, põllul, parkimismajas, sadamas sildunud riigisisest liinivedu tegevale reisiparvlaevale mootorsõidukite pealesõidul ja sellelt mahasõidul)  kasutatakse või mitte.

Leping sõlmitakse alati sõiduki omanikule, kuid tema nimel võivad seda teha:

  • sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik
  • volikirja alusel sõidukit kasutama volitatud isik
  • lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud isik

Liikluskindlustuse poliisi ei pea sõidukijuht Eestis liigeldes kaasas kandma. Aga soovitame poliis autos hoida, et kahju korral oleks info käepärast.

Liikluskindlustuse poliisi kehtivusaeg võib olla vastavalt kindlustusvõtja soovile 1 päevast kuni 12 kuuni.

Kuna poliis annab kindlustuskaitse Eestis ja teistes Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides, siis on soovituslik välisriikidesse sõites kaasa võtta rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis ehk roheline kaart, mis väljastatakse soovi korral lisaks poliisile.

Euroopa majanduspiirkonna ja sh Euroopa Liidu riikides ja Šveitsis võib liigelda tavapoliisiga.

Roheline kaart peab kaasas olema, kui sõidukiga soovitakse liigelda rohelise kaardi süsteemi liikmesriikides, mis pole Euroopa Liidu ega  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid.

Need riigid on:  Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.