Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetused juhtuvad igal ajal ja igas kohas. Õnnetusjuhtumi kindlustus on see mida sa vajad, et kindlustusfirma saaks katta täielikult või osaliselt kulud, mis on õnnetuse tagajärjel tekkinud.

Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul on võimalik valida järgnevate kindlustuskaitsete vahel:

  • ajutise töövõimetuse hüvitis
  • invaliidsushüvitis
  • surmajuhtumi hüvitis

Õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärgiks on hüvitada kulud kui kindlustatu jääb õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt või püsivalt töövõimetuks või vajab pikaajalist ravi. Surmajuhtumi korral aitab kindlustushüvitis kindlustatu lähedasi. 
Õnnetusjuhtumikindlustus hõlmab enamasti õnnetusjuhtumeid, mitte haigustest põhjustatud tervisekahjustusi.

Mõned inimesed vajavad õnnetusjuhtumi kindlustust rohkem kui teised. Olenevalt tööst, hobidest, elustiilist- ja kohast.

Kuidas otsustada, kas ma vajan õnnetusjuhtumikindlustust? Selleks, tuleks küsida endalt mõned küsimused:

  • Kas sinu igakuine sissetulek võimaldab enda ja oma perekonna toimetuleku õnnetuse korral?
  • Kas sul on lisa sääste, mida saaksid kasutada ka kallite ravikulude katmiseks?

Kui kahtled enda võimalustes tasuda õnnetusega kaasnevate kulude eest ka pikaajaliselt, siis oleks soovitatav sõlmida kindlustusleping ning investeerida enda ja oma perekonna hakkamasaamisele igal elujuhtumil.

Kindlustusvajadus sõltub ka otseselt sinu tööst. Kui puutud kokku oma igapäevatöös erinevate masinatega või töötad ehitusel siis on mõistlik kindlustada. Õnnetused nagu seljavigastused, vigastused käte või jalgadega või silmadega on kindlustuskaitsega hüvitatud.

Erinevate kindlustusseltside pakkumised ja tingimused võivad erineda üksteisest. Kasuta meie maakleri abi leidmaks enda soovile vastav kindlustuspakkumine.