Kasulik teave

Antud lehel on võimalik tutvuda kliendile vajalike dokumentidega. Küsimuste korral palun kirjutage meile info@credokindlustus.ee.

Kehtivad alates 12.06.2017 Maaklerlepingu tingimused
Kehtivad alates 01.01.2016 Maaklerlepingu tingimused

Kliendi andmete pohimotted

Credo Kindlustusmaaklerid OÜ klientide kaebuste läbivaatamise ja lahendamise kord

Majandusaasta aruanne 2016
Majandusaasta aruanne 2017

Teabeleht 813. 25.04.2017-kehtiv
Teabeleht 812: 06.01.2017- 24.04.2017
Teabeleht 811: 31.10.2016- 05.01.2017

Kindlustusseltside teabelehed IPID:
SEESAM IPID teabeleht

Seltside Kindlustuslepingute Üldtingimused
Seesam üldised lepingutingimused 1_2018
Salva üldtingimused KÜ-18
PZU Kindlustuslepingute üldtingimused
ERGO Kindlustuslepingute Üldtingimused
IF üldtingimused TG-20181
GJENSIDIGE kindlustuse üldtingimused
BTA Kindlustuslepingute Üldtingimused

Liikluskindlustuse tingimused

SALVA Liikluskindlustuse tingimused
ERGO Liikluskindlustuse tingimused
BTA Liikluskindlustuse tingimused

Kaskokindlustuse tingimused
SEESAM kaskokindlustuse tingimused
SALVA Kaskokindlustuse tingimused
PZU Kaskokindlustuse tingimused
PZU kasko tingimused (buss, haagis, mootorratas, veo-ja vedukauto)
IF Sõidukikindlustuse tingimused 2018
GJENSIDIGE kaskokindlustuse tingimused
ERGO Kaskokindlustuse tingimused
BTA Kaskokindlustuse tingimused
Compensa kaskokindlustuse tingimused

Kodukindlustuse tingimused
GJENSIDIGE Kodukindlustuse tingimused
ERGO Maksi Kodukindlustuse tingimused
ERGO Midi Kodukindlustuse tingimused
BTA Koguriskikindlustuse tingimused
BTA Nimetatud riskide kindlustus tingimused
IF Koguriski tingimused 2018
IF Klassikpaketi tingimused 2018
IF Põhipaketi tingimused 2018
IF Minipaketi tingimused 2018
PZU kodukindlustuse tingimused
SALVA Kodukindlustuse tingimused
SALVA kodukindlustuse vastutuskindlustuse tingimused
SEESAM kodukindlustuse vastutuskindlustuse tingimused
SEESAM kodukindlustuse tingimused 2017
Compensa kodukindlustuse tingimused 2018

Reisikindlustuse tingimused
PZU Reisikindlustuse tingimused
GJENSIDIGE Reisikindlustuse tingimused
INGES Reisikindlustuse tingimused
SALVA Reisikindlustuse tingimused
Seesami reisikindlustuse tingimused 2016
IF Reisikindlustuse tingimused
ERGO Reisikindlustuse tingimused

Masinakasko tingimused
SEESAM Masinakasko tingimused
SALVA Masinakasko tingimused
PZU Masinakasko tingimused
IF Kindlustuse CPM tingimused
ERGO Liikurmasina ja haakeseadme kindlustuse tingimused
ERGO Ohutusnouded liikurmasinate kasutamisel