Kasulik teave

Antud lehel on võimalik tutvuda kliendile vajalike dokumentidega. Küsimuste korral palun kirjutage meile info@credokindlustus.ee.

Kehtivad alates 01.10.2019 ja kehtivate lepingutega klientidele alates 01.11.2019: Credo Kindlustusmaaklerid maaklerlepingu tingimused 2019-2
Kehtivad alates 15.05.2019 Credo Kindlustusmaaklerid maaklerlepingu tingimused 2019
Kehtivad alates 12.06.2017
Maaklerlepingu tingimused
Kehtivad alates 01.01.2016 Maaklerlepingu tingimused

Kliendi andmete pohimotted
Credo Kindlustusmaaklerid klientide kaebuste läbivaatamise ja lahendamise kord

Majandusaasta aruanne 2016
Majandusaasta aruanne 2017
Majandusaasta aruanne 2018

Teabeleht 813. 25.04.2017-kehtiv
Teabeleht 812: 06.01.2017- 24.04.2017
Teabeleht 811: 31.10.2016- 05.01.2017

Seltside Kindlustuslepingute Üldtingimused
Seesam üldised lepingutingimused 1-2019 EST
Salva üldtingimused KÜ-18
PZU Kindlustuslepingute üldtingimused
ERGO Kindlustuslepingute Ülditingimused 2019
IF üldtingimused TG-20181
GJENSIDIGE kindlustuse üldtingimused
BTA Kindlustuslepingute Üldtingimused

Liikluskindlustuse tingimused
Salva liikluskindlustuse tingimused
ERGO Liikluskindlustuse tingimused
BTA Liikluskindlustuse tingimused
Seesam_Liiklus kindlustuse tingimused 12019_EST_web

Teade liiklusonnetusest vorm

Liikluskindlustuse teabelehed IPID alates 01.10.2018
SEESAM liikluskindlustuse IPID
Salva liikluskindlustuse IPID
PZU liikluskindlustuse IPID
Inges liikluskindlustuse IPID
IF liikluskindlustuse IPID
Gjensidige liikluskindlustuse IPID
Ergo liikluskindlustuse IPID
Compensa liikluskindlustuse IPID
BTA Liikluskindlustuse IPID

Kaskokindlustuse tingimused
SEESAM kaskokindlustuse tingimused
SALVA Kaskokindlustuse tingimused
PZU Kaskokindlustuse tingimused
PZU kasko tingimused (buss, haagis, mootorratas, veo-ja vedukauto)
IF Kaskokindlustuse tingimused al 19.03.2019
GJENSIDIGE kaskokindlustuse tingimused
ERGO Kaskokindlustuse tingimused
BTA Kaskokindlustuse tingimused
Compensa sõidukikindlustuse tingimused 01.02.2019

Kaskokindlustuse teabelehed IPID alates 01.10.2018
Seesam sõidukikindlustuse IPID
Salva sõidukikindlustuse IPID
PZU sõidukikindlustuse IPID (veok,haagis,buss,mootorratas)
PZU sõidukikindlustuse IPID (sõiduauto, väikeveok)
IF sõidukikindlustuse IPID
Gjensidige sõidukikindlustuse IPID
Ergo sõidukikindlustuse IPID
Compensa sõidukikindlustuse IPID
BTA sõidukikindlustuse IPID

Kodukindlustuse tingimused
GJENSIDIGE KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED KK101-2019
Ergo Maksi kodukindlustuse tingimused 2019
ERGO Midi Kodukindlustuse tingimused
BTA Koguriskikindlustuse tingimused
BTA Nimetatud riskide kindlustus tingimused
PZU kodukindlustuse tingimused
SALVA Kodukindlustuse tingimused
IF Kodukindlustuse minipaketi tingimused TH-M-20191
IF Kodukindlustuse põhipaketi tingimused TH-S-20191
IF Kodukindlustuse klassikpaketi tingimused TH-C-20191
IF Kodukindlustuse koguriskipaketi tingimused TH-A-20191
SALVA kodukindlustuse vastutuskindlustuse tingimused
SEESAM kodukindlustuse vastutuskindlustuse tingimused
SEESAM kodukindlustuse tingimused 2017
Compensa kodukindlustuse tingimused 1.02.2019

Kodukindlustuse teabelehed IPID alates 01.10.2018
Seesam kodukindlustuse IPID
Salva kodu vastutuskindlustuse IPID
Salva kodukindlustuse IPID
PZU kodukindlustuse IPID
IF Kodukindlustuse IPID 2019
GJENSIDIGE KODUKINDLUSTUSE TEABELEHT KK101-2019
Ergo kodukindlustuse IPID
Compensa kodukindlustuse tingimused 1.02.2019
BTA kodukindlustuse IPID

Reisikindlustuse tingimused
PZU Reisikindlustuse tingimused
Gjensidige reisikindlustuse tingimused 2019
INGES Reisikindlustuse tingimused
SALVA Reisikindlustuse tingimused
SEESAM reisikindlustuse tingimused 2019
IF Reisikindlustuse tingimused al 19.03.2019
ERGO Reisikindlustuse tingimused

Reisikindlustuse teabelehed IPID alates 01.10.2018
SEESAM reisi IPID 2019
Salva reisikindlustuse IPID
PZU korduvreisikindlustuse IPID
PZU ühekordse reisikindlustuse IPID
IF reisikindlustuse IPID al 19.03.2019
Gjensidige reisikindlustuse IPID 2019
Ergo reisikindlustuse IPID
BTA reisikindlustuse IPID

Masinakasko tingimused
SEESAM Masinakasko tingimused
SALVA Masinakasko tingimused
PZU Ehitusmasinate kindlustamise tingimused 2018
PZU Masinakasko tingimused
IF Kindlustuse CPM tingimused
ERGO Liikurmasina ja haakeseadme kindlustuse tingimused
ERGO Ohutusnouded liikurmasinate kasutamisel

Masinakasko teabelehed IPID alates 01.10.2018
Seesam masinakasko IPID
Salva masinakasko IPID
PZU masinakasko IPID
IF masinakasko IPID
Gjensidge masinakasko IPID
Ergo masinarikkekindlustuse IPID
Ergo masinakasko IPID
BTA masinakasko IPID