Kaskokindlustus

Kaskokindlustusega on võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid, mis on Eesti Vabariigis alaliselt või ajutiselt registreeritud – sõiduautosid, veoautosid, vedukautosid, mootorrattaid, busse, traktoreid, töömasinaid ja nende haagiseid.

Superkaskoga saab kindlustada kuni 12 aastaseid sõidukeid. Lepingu sõlmimise eelduseks on signalisatsiooni ja immobilaiseri olemasolu, mõnel juhul on nõutud ka lisaimmmobilaiser või TrackQuard.

Superkaskokindlustus katab järgnevad üldlevinud riskid:

 • liiklusõnnetus
 • loodusõnnetus
 • vandalism
 • tulekahju
 • ärandamine, vargus, röövimine
 • klaasikindlustus (BTA hüvitab lisaks salongiklaasidele ka tulede- ja peegliteklaasid)
 • lisavarustus
 • kindlustusjuhtumijärgsed pukseerimiskulud

Enamus sõidukitele tehakse superkasko, kuid on võimalik valida ka teistsuguste pakettide vahel.

Osakasko – riskid samad mis superkasko puhul, v.a. sõiduki ja selle osade vargus. Sel juhul ei ole ka signalisatsiooni ja immobilaiseri olemasolu nõutud.

Minikaskot pakume 5-15 aasta vanustele sõidukitele. Juhime tähelepanu, et minikaskoga ei ole kaitset liiklusõnnetuste puhul, samuti ei ole kaitse all sõiduki salongiklaasid.

Minikasko katab järgnevad riskid:

 • tulekahju
 • vargus, ärandamine, röövimine
 • lisavarustusest ainult originaalstereo 192 euro ulatuses

Lisaks saate täiendavalt valida alljärgnevaid kindlustusvõimalusi:

 • Uusväärtuskindlustus - on lisakindlustuskaitse uutele sõidu- ja pakiautodele, mille puhul hüvitatakse sõiduki täieliku hävinemise, varguse või röövi korral auto esmamüügihind vastavalt kindlustusseltsi tingimustele.
 • Kasutuskatkestuskindlustus (asendusauto) – on lisakindlustuskaitse, mille alusel antakse kliendile asendusauto või hüvitatakse kulutused rendiautole või taksole ajal, mil kahjustatud sõiduk on remonditöökojas ning tehniline seisund ei võimalda sõidukit kasutada liikluses. Üldjuhul ei ole asendussõidukit võimalik kasutada sõiduki varguse korral.
 • Õnnetusjuhtumikindlustus reisijatele – Hüvitist makstakse kindlustusjuhtumi otsesel tagajärjel kindlustatud sõidukis viibinud isikute kehavigastustest tingitud surma või invaliidsuse korral.
 • Tehniline rike – Juhtumiteks on auto mootori, mootori jahutussüsteemi, mootori juhtelektroonika; jõuülekande, jõuülekande jahutussüsteemi, jõuülekande juhtelektroonika; piduri- ning roolisüsteemi ootamatu ja ettenägematu rike.
 • Autoabi – Selle kindlustusriski olemasolul pakuvad kindlustusseltsi koostööpartnerid ööpäevaringset tasuta esmast abi, kui sõidukiga edasisõit on ootamatult takistatud: sõiduk ei käivitu, kütus saab otsa, juhtub tehniline rike või avarii, sõiduk sõidab teelt välja, jääb kinni liiva või lumme, puruneb rehv või tekivad signalisatsiooniprobleemid. Samuti aitavad vormistada sündmuskohal liiklusõnnetuse.
 • Pagasikindlustus - võimalik lisamakse eest valida superkasko puhul. Kindlustusjuhtumiteks on pagasi kahjustumine, hävimine või vargus.
 • Võtmete ja dokumentideta kindlustus – Sel juhul hüvitatakse kahju ka siis, kui pärast sõiduki vargust ei anta kindlustusseltsile üle kõiki sõiduki võtmeid ja pulte, registreerimistunnistuse kõiki osi või poliisil ei olnud võtmeid ja pulte loetletud, kui ei esitata kõiki tootjatehase poolt ette nähtud võtmekomplekte ja pulte. Omavastutus on 50% tekkinud kahjust.
 • Vastutuskindlustus - võimalik lisamakse eest valida superkasko puhul. Sel juhul hüvitatakse liiklusõnnetusega seoses kantud kulud õigusabile: liiklusõnnetusega algatatud väärteo- või kriminaalmenetluse õigusabi kulu, teise liiklusõnnetuses osalenud sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandja otsusega hüvitada / mitte hüvitada kindlustatud sõidukile tekkinud kahju.
 • Liisingmakse kindlustus – on lisakindlustuskaitse, kus hüvitatakse sõiduki liisingmakse, mil poliisil märgitud kindlustatud isik on ambulatoorsel või statsionaarsel ravil ja töövõimetuslehel kindlustusjuhtumi otsesel tagajärjel saadud kehavigastuse tõttu.
 • Liisingväärtuse kindlustus – on lisakindlustuskaitse, mille puhul hüvitatakse sõiduki täiskahju (täishävingu, varguse, röövi) korral liisingu jääkväärtus, kui see ületab sõiduki turuväärtust.
 • Vahetushaagisekindlustus – selle riski puhul on kindlustatud haagis, mis on haagitud põhipoliisil märgitud sõiduki külge. Vahetushaagisekindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei kuulu hüvitamisele haagises olev veos (v.a juhtudel, kui kindlustuslepingus on valitud ka pagasikindlustuse lisarisk).