Reisikindlustus

Põhilised kolm põhjust miks reisikindlustus on inimeste jaoks oluline on rahulolu ja kindlustunne reisi ajal, kaitse ootamatuste eest ning mure puudumine võimalike suurte rahaliste väljaminekute eest reisi ajal. Reisikindlustus on vajalik igale reisivale inimesele olenemata soost ja vanusest.

Sagedaseimad põhjused mille tõttu tuleks sõlmida reisikindlustus on võimalus, et:

  • sinu lennureis tühistatakse
  • sinu pagas kaob ja sinu retseptiravimid on selle sees ja sa vajad kiirretsepti oma ravimile
  • passi ja rahakoti vargus
  • kui oled sattunud õnnetusse ja vajalik meditsiiniline ravi ei ole võimalik ning on vaja katta transpordikulud või haiglaarved
  • reisikorraldaja pankrot
  • looduskatastroofid, mis sunnivad sind reisi ära jätma

Sõltuvalt eeltoodud näidetele on võimalik valida nelja põhilisema kindlustuskaitse vahel:

  • pagasikindlustus
  • meditsiiniabikindlustus
  • reisitõrkekindlustus
  • vastutuskindlustus

Pagasikindlustus on vajalik eelkõige mitme vahemaandumisega lennu puhul, kui on võimalus pagasi nn. kaduma minekuks, transportimisel tekkivaks kahjuks või pagasi hilinemisest sihtpunkti. Samuti on oluline kindlustada oma pagas varguse eest, mis ei ole ebatavaline suurtes lennujaamades liikudes.

Meditsiiniabikindlustus on vajalik ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumist tingitud vältimatu meditsiinilise abi kulude katmiseks. Vajalikuks võib olla ka sõltuvalt kindlustusjuhtumist kulutused transpordile või kulude katmine, mis on seotud kindlustatu kojutoomisega (eritransport). Kuigi olete kindlustatud Eesti Haigekassa poolt ei hüvita haigekassa kõiki võimalikke tekkivaid kulutusi abi vajadusel. Täpsemaid haigekassa hüvitustingimusi vaata siit.

Reisitõrkekindlustus on vajalik reisi ärajäämisest või katkemisest põhjustatud kulude katmiseks. Mitmete ümberistumistega lennureise on eriliselt oluline kindlustada. Reisitõrkekindlustus tuleks sõlmida vahetult peale piletite broneerimist tagamaks täieliku kaitse reisiga seonduvate tõrgete suhtes juba enne reisi ning hiljem reisi ajal.

Vastutuskindlustus on vajalik reisil kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitamisel. Vastutuskindlustus võib hõlmata endas ka õigusabikulude katmist.

Reisikindlustus on reeglina võrreldes kogu reisi maksumusega suhteliselt väiksem summa. Tuleks mõelda investeeringule, mida saab enda kaitseks teha minimeerides sealjuures tulevikus tekkida võivaid kulutusi.

Reisikindlustust on võimalik sõlmida ühekordselt ühe kindla reisi tarbeks või sõlmida leping pikemalt kindlustades kõik sinu planeeritavad reisid nt. aasta jooksul.

Erinevate kindlustusseltside pakkumised ja tingimused võivad erineda üksteisest. Kasuta meie maakleri abi leidmaks enda soovile vastav kindlustuspakkumine.